Privacybeleid

VivaVita (aLBot & aLBot) is begaan met de bescherming van de privacy van haar gebruikers. Dit privacybeleid is ontworpen om hen te helpen begrijpen welke informatie er wordt verzameld, hoe die wordt gebruikt en wat er wordt gedaan om ze te beschermen, en om de leden te helpen in het nemen van geïnformeerde beslissingen bij het gebruik maken van haar diensten.

Door het bezoeken van onze website www.vivavita.be aanvaardt u ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden, en u stemt in met het verzamelen, de opslag, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Telkens u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, en elk moment dat u ons vrijwillig informatie verstrekt, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens verzamelen en gebruiken, en u stemt ermee in dat we u via e-mail of op een andere manier kunnen benaderen, zoals hier beschreven. Dit privacybeleid geldt voor alle gebruikers van de website en van onze diensten.

We implementeren redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en te garanderen dat persoonlijke informatie niet toegankelijk is, openbaar gemaakt wordt, veranderd of vernietigd. Deze maatregelen kunnen echter niet garanderen dat uw informatie niet wordt benaderd, openbaar gemaakt, veranderd of vernietigd door schending van dergelijke voorzorgsmaatregelen. Door gebruik te maken van onze dienstverlening erkent u dat u dit begrijpt en u erkent deze risico’s.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld in het kader van het lidmaatschap van VivaVita en in functie van een zo correct mogelijke dienstverlening. Aan de hand van de ons verstrekte gegevens kunnen we u als lid en/of deelnemer identificeren, informeren en contacteren, alsook onze dienstverlening analyseren en te uwen behoeve optimaliseren. Met hetzelfde doel worden de verworven data ter beschikking gesteld van derde partijen waar VivaVita een samenwerking mee is aangegaan in het belang van onder andere informatieverwerking voor haar leden (boekhouding, ICT, andere ondersteunende/commerciële partners).

Leden voor wie het niet wenselijk is dat hun identiteitsgegevens (naam, voornaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) raadpleegbaar zijn voor andere leden kunnen dit middels een e-mail aan VivaVita te kennen geven.
Leden/deelnemers verlenen onvoorwaardelijk en exclusief toestemming voor het gebruik van afbeeldingen en opnames (foto- en video) inherent aan de activiteiten van VivaVita voor publicatie- en promotiedoeleinden. Onder gebruik wordt begrepen: iedere vorm van vermenigvuldiging, verspreiding, bewerking en vertoning, en dit zonder beperking in tijd en ruimte.

Daarnaast kunnen we door uw browser of aan ons verstrekte informatie bijhouden wanneer u onze website bezoekt. Het gaat hier om informatie als de website die u heeft doorverwezen (de verwijzende URL), het type browser dat u gebruikt, het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken, de tijd en datum van toegang, en andere informatie die u persoonlijk niet identificeert. We wenden deze gegevens onder andere aan ten behoeve van de werking van onze website en de kwaliteit van onze dienstverlening, voor algemene statistieken betreffende het gebruik van onze diensten, en voor andere zakelijke doeleinden. We verzamelen deze informatie met behulp van cookies of kleine tekstbestanden die bestaan uit een anonieme unieke id. Cookies worden verzonden naar de browser van een gebruiker van onze servers en worden opgeslagen op de vaste schijf van de computer van de gebruiker. Door het verzenden van een cookie naar de browser van een gebruiker kunnen we niet-persoonlijke informatie over die gebruiker laten bijhouden en de gebruikersvoorkeuren, zowel individuele als statistische, bij het gebruik van onze diensten opslaan. VivaVita kan zowel permanente als sessiecookies toepassen; permanente cookies blijven op uw computer nadat u uw sessie heeft afgesloten en totdat u ze verwijdert, terwijl de sessiecookies verlopen wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door aanwijzingen in het helpbestand van uw Internet browser te volgen. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, is het mogelijk dat sommige functies van de website niet goed werken.

Onze website staat links naar of compatibiliteit met andere websites of applicaties toe. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de vigerende privacypraktijken van deze websites of de informatie of inhoud die ze bevatten. Deze privacyverklaring geldt alleen voor informatie verzameld door ons via onze website. Dit privacybeleid is daarom niet van toepassing op uw gebruik van een derdepartijwebsite die u bereikt door op een link op onze website te klikken. In zoverre u toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van onze website via een andere website of toepassing, dan is het privacybeleid van die andere website of applicatie van toepassing op uw toegang tot of gebruik van deze site. Wij moedigen onze gebruikers aan privacyverklaringen van andere websites te lezen alvorens ze te gebruiken.

VivaVita behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als we besluiten om dit privacybeleid te veranderen, zullen we de aanpassingen op deze pagina kenbaar maken, zodat u zich altijd bewust bent van welke informatie we verzamelen, hoe we ze gebruiken, en onder welke omstandigheden we ze openbaar maken. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op uw toegankelijkheid tot onze website vijf (5) dagen nadat we voor het eerst de bijstellingen op de website hebben vermeld of u op een andere manier van de aanpassingen op de hoogte hebben gesteld. We beschouwen het als uw verantwoordelijkheid dat u zich geregeld van dergelijke wijzigingen in de voorwaarden van dit privacybeleid vergewist. Als u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, hebt u ons toestemming gegeven om u via e-mail op de hoogte te houden zoals beschreven in dit privacybeleid.

Laatste update: dit privacybeleid werd laatst bijgewerkt op dinsdag 9 januari 2024.
Dit privacybeleid is van toepassing op elke website die verwijst naar dit privacybeleid, de website van aLBot & aLBot, evenals alle gegevens die aLBot & aLBot via partner- en niet-gelieerde websites verzamelen kan, tenzij anders vermeld.

×