Algemene voorwaarden

LIDMAATSCHAP

Het staat iedere rechtgeaarde, energieke en optimistische 55-plusser met oprechte intenties en sociabele ambities vrij om lid te worden van de vrijetijdsvereniging VivaVita.
Het lidmaatschap van VivaVita biedt interessante voordelen. Voor € 120,00 per jaar mag je rekenen op:

(voor de eerste 40 leden) een eenmalig geschenk bij registratie, overhandigd bij de eerste deelname aan een activiteit;
een voordeel van 10 à 15% t.o.v. niet-leden op de deelnameprijs van de activiteiten;
(eventuele) voordelen bij onze (toekomstige) partners;
geregeld een nieuwsbrief met updates over en een preview van de activiteiten, nieuws en weetjes;
toegang tot een raadpleegbare database waardoor leden met elkaar in contact kunnen treden, afspreken en carpoolen;
voorrang/exclusiviteit bij de inschrijving op bepaalde activiteiten;
de mogelijkheid om je registreren op een wachtlijst wanneer de activiteit volzet is;
een e-mail ter herinnering enkele dagen vóór elke geregistreerde activiteit;
de mogelijkheid om gast(en) mee te brengen aan ledenprijs (tot 2x/jaar/gast);
de mogelijkheid om activiteiten bij wijze van geheugensteuntje toe te voegen aan een favorietenijst.

Het eerste jaar beginnen het jaarlijkse lidmaatschap en de duurtijd ervan voor de eerste 40 leden pas te lopen vanaf de inschrijving op de eerste activiteit sinds de betaling, met een maximale geldigheid van 15 maanden vanaf de datum waarop de betaling op de rekening van VivaVita (aLBot & aLBot – Linda Baute) werd geregistreerd.

Enkel online betalingen en overschrijvingen worden geaccepteerd, op rekeningnummer BE92 0689 4968 7823. Lidmaatschapsgelden zijn onder geen beding restitueerbaar en abonnementen worden niet automatisch verlengd. Leden ontvangen in de periode van het verlopen van het lidmaatschap een uitnodiging om het te verlengen.

INSCHRIJVING OP ACTIVITEITEN

Zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven.
Inschrijven op een activiteit doe je via de website door op de bijbehorende knop te klikken, die gelinkt is aan een inschrijvingsformulier. Vanuit het inschrijvingsformulier word je doorgestuurd naar een betaalpagina, waar je kiest voor de betaalapplicatie.
De deelnameprijzen zijn verschillend voor leden en niet-leden, maar voor beide categorieën inclusief administratie- en organisatiekosten. Een lid kan tot twee keer binnen een lidmaatschapsjaar eenzelfde gast uitnodigen aan de ledenprijs.
Leden krijgen voorrang bij de inschrijvingen op activiteiten via preregistratie. Eens de voorinschrijvingstermijn is afgelopen, kunnen ook niet-leden zich inschrijven.
Enkel inschrijvingen via de website van VivaVita worden verwerkt, en dit volgens datum van betaling. Een inschrijving wordt bijgevolg pas als definitief beschouwd zodra de betaling op de rekening van VivaVita (Linda Baute) is geregistreerd. We wijzen erop dat een betaling via overschrijving vertraagd kan gebeuren in vergelijking met de vrijwel onmiddellijk geconfirmeerde online betaling, wat dus gevolgen kan hebben voor de snelheid van bevestiging van deelname aan een activiteit. Online betalen wordt hierbij dus aangeraden.
Wanneer een activiteit volzet is, kan het geïnteresseerde lid zich registreren op een wachtlijst. Zodra er een plaatsje vrijkomt, wordt er een e-mail gestuurd naar alle leden op de wachtlijst met de melding dat ze zich alsnog kunnen inschrijven. Ook hier geldt het principe: wie het eerst komt, eerst maalt. Deze optie geldt enkel voor leden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Tot een week voor aanvang van de geplande activiteit kun je als lid je deelname nog annuleren en zal het inschrijvingsbedrag worden terugbetaald, zij het wel met afhouding van € 5,00 administratiekosten.
Activiteiten met een deelnameprijs tot € 10,00 worden niet vergoed.
Voor niet-leden geldt een administratieve kost van € 10,00.
Vanaf zeven dagen voor aanvang van het event worden inschrijvingsgelden in het geval van een annulering niet meer terugbetaald, ongeacht de reden. Leden hebben het recht en worden verzocht om zelf op zoek te gaan naar een vervanger (lid of niet-lid), iemand die (aan de ledenprijs) hun plaats kan innemen. De afspraken gebeuren in dergelijke omstandigheden onderling, zonder de tussenkomst van VivaVita.
Opgelet! Diezelfde regeling geldt voor activiteiten die al eerder dan een week voor aanvang volgeboekt zijn en waarvoor definitieve reservaties, deadlines en/of afrekeningen met derden al langer plaatsvonden (shows, spektakels, optredens, …)
Leden kunnen hun deelname (enkel) annuleren door (tijdig) een e-mailbericht te sturen naar: linda@vivavita.info. De annulatie mag als definitief worden beschouwd zodra ze door VivaVita eveneens per e-mail is bevestigd.

Zou VivaVita zich van haar kant genoodzaakt zien om een activiteit te annuleren, dan zullen de ingeschrevenen en dus veronderstelde deelnemers daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht via e-mail.

VivaVita behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren wanneer die onvoldoende belangstelling en dus te weinig inschrijvingen heeft opgeleverd om ze in wenselijke omstandigheden en met het akkoord van de derde partij te kunnen laten plaatsvinden. Andere geldige reden is overmacht. Met overmacht wordt bijvoorbeeld bedoeld: ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen, communicatiestoornissen, staking, mechanische panne, onwil of faillissement van leveranciers, … VivaVita houdt eraan eerst alles in het werk te stellen om het event alsnog te kunnen laten plaatsvinden in de best mogelijke omstandigheden.

VERZEKERING & AANSPRAKELIJKHEID

VivaVita is verzekerd als ‘sport- en ontspanningsvereniging’ met Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, directe of indirecte schade veroorzaakt door of aan leden tijdens deelname aan door haar georganiseerde activiteiten. We raden onze leden (en niet-leden) aan zich in orde te stellen met hun eigen verzekering.

GESCHILLEN

Tenzij de voorwaarden van de dienstverlening een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van VivaVita.be het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

×